Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2014

lakierdopanokci
Nigdy nie uganiaj się za miłością, przyjaźnią i zainteresowaniem. Jeśli druga osoba nie chce ci tego dać tak po prostu, nie jest to nic warte.
lakierdopanokci
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
lakierdopanokci
lakierdopanokci

ostatni dzień roku

Mając za plecami cały rok można łatwo stwierdzić, co było w nim dobre a co złe, które bitwy wygrałeś, a które przegrałeś, które chwile uniosły Cię w górę, a które zepchnęły na samo dno. Wnioski przychodzą łatwo, gorzej jeśli przychodzi do postanowień. Co zrobić, żeby Twoje życie było lepsze, prostsze, po prostu inne? I czy w ogóle powinniśmy chcieć aby takie było ? Dlaczego jeśli przychodzi czas na noworoczne postanowienia skupiamy się tak często na rzeczach mało ważnych ? Może lepiej zamiast zgubić kilka kilogramów byłoby zgubić cały żal i gorzkie myśli, które w nas tkwią. Może lepiej zamiast przypominać sobie co wydarzyło się w tym roku złego, zapamiętać te dobre momenty. Podnieść głowę do góry, uśmiechnąć się i powiedzieć: Jestem z siebie zadowolona. I mimo to każdego dnia starać się jeszcze bardziej, dawać dużo od siebie, a mniej oczekiwać DLA siebie, kochać i żyć naprawdę.  Łatwo powiedzieć, trudno zrobić, ale próbujmy! Pozdrawiam wszystkich, dzięki którym ten rok był do zniesienia, a czasem nawet dużo dużo lepszy! :*
Reposted fromimponderabilia imponderabilia
lakierdopanokci
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viaimponderabilia imponderabilia
lakierdopanokci
7113 088a
lakierdopanokci
4047 b189
lakierdopanokci
0511 c58d
Reposted fromdobby dobby viaimponderabilia imponderabilia
lakierdopanokci
Paradoks mojej osoby polega na tym, że jestem cicha i wstydliwa, kiedy powinnam być odważna a zbyt śmiała wtedy, kiedy powinnam być nieśmiała. 
— życiowe, okolicznosciowe.

February 13 2014

lakierdopanokci
Uwielbiam łamać zasady, patrzeć w niebo. Wracać do wspomnień i śmiać się z niczego.
lakierdopanokci
Teraz chyba czas odliczania, do świąt, sylwestra, urodzin, wakacji.. chyba szczególnie wakacji.

 

January 25 2014

lakierdopanokci
9281 c5c8
Reposted fromporquenao porquenao viazaaaczarowana zaaaczarowana
lakierdopanokci
lakierdopanokci
0153 7f44
lakierdopanokci
Chciałam pić z umiarem, ale umiar nie chciał pić ze mną.
— haha xD fb
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viamorsik morsik
lakierdopanokci
5160 97f8
Reposted fromlenka024 lenka024 viamorsik morsik
lakierdopanokci
0205 9c9e
Reposted fromTLC2 TLC2 viamegadeth megadeth
lakierdopanokci
0680 7b08
Reposted fromlistlessness listlessness viamegadeth megadeth
lakierdopanokci
To szaleństwo pamiętać wszystko.
— Brian Friel
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaTacjana Tacjana
lakierdopanokci
Umysł zamknięty na zmysłowość,
ciało zamknięte na cielesność,
dusza zamknięta na
duszności, nudności, omdlenia nadchodzące,
odczuwam.
Od-do. Żywy trup, pusta pełnia.
Reposted fromfau fau viaTacjana Tacjana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl